Ett av de bästa sätten att fylla på våra kollagennivåer är att komplettera med högkvalitativa kollagenkapslar eller pulver som kan tillsättas till vätskebaserade livsmedel